Jak wygląda zagadnienie akumulacji ciepła w domu energooszczędnym?

akumulacja ciepła

Głównym celem, do którego dąży budownictwo jednorodzinne energooszczędne, jest zminimalizowanie zużycia energii w obiektach mieszkalnych. Budynki tego rodzaju powinny mieć zapewniony dostęp do naturalnych, odnawialnych źródeł energii, powinno się również zaplanować rozwiązania służące przechowywaniu energii, a także takie, które pozwalają na jej odzyskiwanie. Ważne jest również, by ściany domów akumulowały ciepło. Dlaczego jest to istotne właśnie w kontekście domów energooszczędnych?

Przegrody budowlane jako „magazyn” energii cieplnej

Budynek energooszczędny powinien minimalizować zużycie wytwarzanej energii cieplnej, co pozwoliłoby na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Połączenie ze sobą wydajnego systemu grzewczego oraz solidnej izolacji termicznej chroniącej przed nadmierną ucieczką ciepła to priorytety w obiektach budownictwa energooszczędnego. Co więcej korzystnie na bilans energetyczny domu jednorodzinnego wpłynie wybór takich materiałów budowlanych, które cechują się wysoką akumulacyjnością cieplną. Pozwalają one na akumulację ciepła pochodzącego z systemu grzewczego oraz z promieniowania słonecznego..

Akumulacja cieplna ścian wpływa na stabilizację temperatury w obiektach, poprzez oddawanie do wnętrz pomieszczeń energii cieplnej uprzednio zmagazynowanej w przegrodach.

Jak zbudować dom zdolny do akumulacji ciepła?

Obiekty charakteryzujące się dużą akumulacyjnością cieplną, to obiekty o konstrukcji masywnej i wysokiej bezwładności termicznej. Zagadnienie bezwładności termicznej związane jest z tzw. pojemnością cieplną obiektu, którą należy rozumieć jako miarę tego, jak szybko dany budynek wytraca temperaturę dostarczoną do jego wnętrza. Właściwości cieplne obiektu zmieniają się w zależności od technologii budowy domu, rodzaju i grubości warstwy izolacyjnej ścian oraz szczelności konstrukcji.

Budynki o lekkiej konstrukcji mają niższą pojemność i bezwładność cieplną. Bezwładność cieplna domu to jedna z ważniejszych cech budynków, zwłaszcza o charakterze mieszkalnym. Należy pamiętać, że obiekty o lekkiej konstrukcji szybciej tracą ciepło ale również szybciej się nagrzewają dlatego mogą być dobrym rozwiązaniem np. dla domków letniskowych.

Jednym z rozwiązań pozwalających na wzniesienie domu o wysokiej bezwładności cieplnej będzie użycie bloczków silikatowych (silikatów), które charakteryzują się dużą gęstością objętościową. Bardzo dobrze akumulują one ciepło, co pozwala na niwelowanie skutków szybkich zmian temperatur. Co prawda wysoka pojemność cieplna silikatów sprawia, że ściany obiektu będą się dłużej nagrzewać, ale i dłużej oddawać zgromadzone ciepło.

Akumulacja ciepła sprzyja zapobieganiu nadmiernemu wychładzaniu się wnętrz w czasie chłodnych czy nawet mroźnych zim czy podczas nocnych spadków temperatury. Nie bez znaczenia pozostaje również w okresie letnim, w którym pozwala na lepsze zabezpieczenie wnętrz przed przegrzaniem (swoista „klimatyzacja w cenie materiału”). Taka charakterystyka powoduje, że przegrody o wysokiej akumulacyjności cieplnej pozwalają na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.