Podnoszenie kwalifikacji kluczem do sukcesu zawodowego

Podnoszenie kwalifikacji

Rynek pracy jest jednym z filarów gospodarki. Pod wpływem czynników społecznych, ekonomicznych lub politycznych ewoluuje, czyli zmienia się. Obecnie pracownicy, a także pracodawcy funkcjonują w innej rzeczywistości niż ich rodzice, a tym bardziej dziadkowie. Postęp cywilizacyjny wymusza od osób aktywnych na rynku pracy dostosowanie się do zachodzących na nim zmian, głównie poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Charakterystyka współczesnego rynku pracy

Rynek pracy na przestrzeni kilku ostatnich lat zmienił się na korzyść pracowników. Obecnie znalezienie zatrudnienia jest znacznie prostsze niż w przeszłości, a oferty pracy są bardziej atrakcyjne. Łatwiej także negocjować warunki zatrudnienia z firmami czy przedsiębiorstwami z uwagi na duże zapotrzebowanie na specjalistów.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na zmianę podejścia pracodawców do kwalifikacji zawodowych. Kiedyś dyplom ukończenia studiów wyższych umożliwiał objęcie dobrze płatnego stanowiska i pomyślny rozwój kariery. Dziś liczy się doświadczenie zawodowe, a także posiadanie odpowiednich kompetencji, wiedzy i umiejętności.

Są one niezbędne do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań zawodowych, ale należy pamiętać, że kompetencje ulegają dezaktualizacji wraz z rozwojem nowoczesnych technologii, a także z upływem czasu. Doskonalenie wiedzy i umiejętności nie jest jedynie obowiązkiem lekarzy czy nauczycieli – współcześnie ciągły rozwój zawodowy jest konieczny w każdej branży, szczególnie technicznej.

Kursy zawodowe – jakie warto zrobić?

Przemiany w obszarze energetyki, które obserwowane są obecnie, generują zapotrzebowanie na specjalistów z branży fotowoltaicznej. Dostępne na rynku kursy umożliwiają nabycie kwalifikacji niezbędnych do rozpoczęcia pracy związanej z tą płaszczyzną. Rosnącym zainteresowaniem cieszą się także szkolenia z zakresu praktycznego montażu pomp ciepła.

Osoby związane zawodowo z instalacją innego typu urządzeń – klimatyzacyjnych – które w obliczu ostatnich fal upałów stają się coraz popularniejsze, mogą skorzystać z kursów pozwalających uzyskać uprawnienia F-gazy. Są one istotne dla pracowników zajmujących się nie tylko montażem klimatyzacji, ale także jej konserwacją i remontem.

Innym obszarem, który wymaga dodatkowych kwalifikacji, jest energetyka. Kluczową rolę odgrywają tu SEP-y. Szkolenia nadające uprawnienia elektryczne, energetyczne lub gazowe cieszą się niesłabnącym popytem, ponieważ są niezbędne na wielu stanowiskach, podobnie jak umiejętność dokonywania pomiarów elektrycznych.

Osoby pracujące w sektorze produkcji, gospodarki magazynowej lub budownictwa także powinny inwestować w rozwój kwalifikacji i kompetencji, aby uniknąć niedopasowania do realiów rynku pracy. Kursy, które są często wybierane przez pracowników powyższych branż, to np.:

  • lutowanie twarde metodą 918;
  • napełnianie i obsługa butli;
  • zgrzewanie rur PP/PE;
  • obsługa: podestów ruchomych przejezdnych, wózków widłowych, żurawi HDS, ładowarek teleskopowych, suwnic, wciągników i wciągarek – z uprawnieniami UDT.

Aby zaoszczędzić czas i pieniądze, dobrze jest wybierać kursy on-line, które umożliwiają wygodną realizację programu szkoleniowego w domu bez konieczności dojeżdżania na zajęcia. Egzaminy końcowe, przeprowadzane przez uprawnione komisje kwalifikacyjne, pozwalają uzyskać odpowiednie, ważne na rynku pracy certyfikaty.

Dzięki ciągłemu doskonaleniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracownicy unikają dezaktualizacji uprawnień, umiejętności i wiedzy, “dotrzymują kroku” postępowi technologicznemu, są bardziej efektywni w pracy, a to wszystko przekłada się na lepsze zarobki lub awans.